Registruotis

Privatumo politika

Sausio mėn 2021

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Šioje Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip:

1.1. Bendrovė – UAB Viveo Health, juridinio asmens kodas: 305585824, registruotos buveinės adresas: Šilutės g. 6B,Vilnius, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, elektroninio pašto adresas: info@viveohealth.lt, telefono numeris: +370 5 207 8388;
1.2. Svetainė – Bendrovės internetinis puslapis, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – viveohealth.lt;
1.3. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
1.4. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;
1.5. Paskyra – Svetainės nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
1.6. Slapukas – tai nedidelis failas, kurį Naudotojo/Vartotojo naudojamo įrenginio Naršyklė priima iš Svetainės ir išsaugo Naudotojo/Vartotojo įrenginyje. Slapukai leidžia Svetainei prisiminti informaciją apie naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad būtų galima naudotis visu Svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai Svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni;
1.7. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius Naudotojo/Vartotojo naudojamame įrenginyje;
1.8. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, iš kurio Bendrovė, naudodamasi Svetaine gauna ir tvarko Asmens duomenis;
1.9. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, Bendrovės įgaliotas tvarkyti Asmens duomenis;
1.10. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
1.11. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis ar neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais dokumentais, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
1.12. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
1.13. Paslaugos – Svetainėje siūlomos įsigyti paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos, ir visada sąvoka „Paslaugos“ apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;
1.14. IP adresas – prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas, identifikuojantis kompiuterį tinkle ir/ar internete. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti;
1.15. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine.

2. Jei Privatumo politikoje konkrečiai nenurodyta kitaip, vienos giminės žodžiai taip pat gali reikšti ir kitą giminę.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

3. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos Duomenų subjektui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui/Vartotojui naudojantis Svetaine bei užsakant Paslaugas Svetainėje.

4. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Naudotojų/Vartotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.

5. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Bendrovė gauna Asmens duomenis dėl to, kad Naudotojas/Vartotojas naudojasi Svetaine, prisiregistruoja prie Svetainės, užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas. Naudotojai/Vartotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų internetinius tinklalapius, ir kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl, prieš pateikdamas kokią nors informaciją apie save, Naudotojas/Vartotojas turėtų susipažinti su atitinkamo internetinio tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

III. SLAPUKAI

6. Naudotojas/Vartotojas yra informuojamas ir išreiškia savo laisvanorišką sutikimą leisti Bendrovei įrašyti Slapukus, spausdamas mygtuką „Sutinku“ žemiau nurodytu būdu: atidarant Svetainę, atsiradusiame lauke pasirodžiusiame paveikslėlyje nurodoma: „Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda pagerinti vartotojo patirtį“. Jeigu spaudžiate mygtuką „Sutinku“, Jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Naudotojas/Vartotojas turi pasirinkimą sutikti ar nesutikti su Slapukų naudojimu arba prieš išreikšdamas sutikimą ar nesutikimą, pasinaudoti aktyvia nuoroda „slapukai“, kuri nukreips į Privatumo politikoje teikiamą informaciją apie Slapukus ir susipažinti su informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, galimybe juos išjungti ir visa Privatumo politika.

7. Daugelis Naršyklių yra nustatytos taip, kad Slapukus priimtų automatiškai. Naudojantis Naršyklės nustatymais, galima Slapukus ištrinti ar pasirinkti Naršyklės funkciją, jog Slapukai nebūtų įrašomi į naudojamo įrenginio Naršyklę. Žemiau pateikiamos naudingos nuorodos pagal naudojamos Naršyklės tipą:
„Google Chrome“: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=956
„Firefox“: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
„Internet Explorer“: http://support.microsoft.com bei įrašykite „cookies” paieškos langelyje
„Safari“: http://www.apple.com/support/ bei įrašykite „cookies” paieškos langelyje

8. Svetainėje naudojamų Slapukų rūšys:

8.1. Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Naudotojo/Vartotojo kompiuteryje, pasibaigus naršymo seansui, todėl gali įrašyti tam tikras Naudotojų parinktis arba veiksmus, kai Svetainė aplankoma iš naujo;
8.2. Seanso slapukai leidžia atpažinti Naudotoją/Vartotoją per vieną apsilankymą Svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai būtų įsimenami, pereinant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai naršyti Svetainės puslapiuose, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje, nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta, vos tik Naudotoja/Vartotojas užveria naršyklę arba atsijungia nuo Svetainės;
8.3. Pirmosios šalies slapukai yra valdomi Bendrovės;
8.4. Trečiųjų šalių slapukai yra valdomi kitų organizacijų, kurios nepriklauso Bendrovei. Trečiųjų šalių slapukai, kurie gali būti išsaugomi kompiuteryje, telefone ar planšetėje, Svetainės naršymo metu yra „Google Analytics“ slapukai, skirti stebėti Svetainę. Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip Naudotojai/Vartotojai naudojasi Svetaine. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi Svetaine, bei kokiose Svetainės dalyse buvo naršoma. Šie Slapukai yra sukurti „Google Analytics“. Norint gauti daugiau informacijos, galima aplankyti: http://www.google.com/analytics.

9. Bet kokia informacija, surinkta per Slapukus, yra saugoma iki Slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

IV. REGISTRACIJA INTERNETE

10. Svetainės Naudotojas, norėdamas tapti Vartotoju, turi susikurti Vartotojo profilį. Kuriant Vartotojo profilį, Naudotojas turi pateikti žemiau nurodytus Asmens duomenis:

10.1. Vardą, Pavardę;
10.2. Asmens kodas (fiziniam asmeniui);
10.3. Lytį;
10.4. Gimimo datą;
10.5. Elektroninio pašto adresą.

11. Vartotojas, prisijungdamas prie savo paskyros Svetainėje, turi pateikti elektroninio pašto adresą bei naudoti savo sukurtą saugų slaptažodį.

12. Vartotojas yra atsakingas, kad jo Vartotojo profilio slaptažodis būtų saugus ir niekam neatskleistas.

13. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu koreguoti, papildyti ar ištrinti savo profilį.

V. SUSISIEKIMAS SU BENDROVE

14. Svetainės Naudotojas, norėdamas susisiekti su Bendrove, Bendrovei turi galimybę pateikti žemiau nurodytus Asmens duomenis:

14.1. Elektroninio pašto adresą;
14.2. Telefoną;
14.3. Darbovietės pavadinimą (tik tuo atveju, jei užklausa teikiama juridinio asmens vardu);
14.4. Vardą, pavardę;
14.5. kitus asmens duomenis, jei tokius pageidauja asmeniškai suteikti.

15. Asmens duomenys, pateikti Bendrovei tikslu susisiekti su Bendrove naudojantis Svetainėje nurodytu elektroniniu paštu arba užklausos lentelėje, saugomi iki tol, kol Bendrovė atsako Naudotojui į užklausą, t. y. ne ilgiau kaip vienus metus.

VI. REGISTRACIJOS DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO VIZITO ATLIKIMAS

16. Vartotojas, turėdamas tikslą užsiregistruoti pas Bendrovės ar jos partnerių sveikatos priežiūros specialistus vizitui, naudodamasis Svetaine, turi pateikti toliau nurodytus Asmens duomenis:

16.1. Vardas;
16.2. Pavardė;
16.3. Telefono numeris;
16.4. Gimimo metai;
16.5. Elektroninio pašto adresas;
16.6. Bendrovės suteiktą asmeninį PIN kodą;
16.7. Vizito data ir laikas.

17. Registracijos dėl sveikatos priežiūros specialisto vizito atlikimo metu pateikti Asmens duomenys Bendrovės tvarkomi vienus metus.

VII. PASKYROS

18. Bendrovės Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Bendrovė yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytoja. Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Bendrovės Paskyra, privatumo politika ir to puslapio taisyklės.

19. Bendrovė turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:

19.1. com/viveohealth/;
19.2. com/viveohealth/;
19.3. https://www.linkedin.com/company/viveohealth/

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SVETAINĖJE

20. Asmens duomenys naudojami šiems tikslams:

20.1. Naudojimosi Svetaine gerinimas, lengvinimas, Naudotojų/Vartotojų Svetainėje atliekamų veiksmų ištyrimas;
20.2. Naudotojų profilio susikūrimas Svetainėje, kaip Vartotojų;
20.3. Naudotojų/Vartotojų susisiekimas su Bendrove, naudojantis Svetaine;
20.4. Naudotojų/Vartotojų registracija pas Bendrovės ir jos partnerių sveikatos priežiūros specialistus vizitui;
20.5. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas bei šalindamas galimus sutrikimus, Svetainės administratorius gali naudoti Naudotojų/Vartotojų IP adresus.

21. Naudotojas/Vartotojas, kaip Duomenų subjektas turi šias pagrindines teises:

21.1. Žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
21.2. Reikalauti ištaisyti ar sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
21.3. Reikalauti teisės būti pamirštam įgyvendinimo, t. y. Bendrovės tvarkomų Asmens duomenų sunaikinimo;
21.4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys;
21.5. Teisę į duomenų perkeliamumą;
21.6. Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
21.7. Susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikus Bendrovei asmens tapatybės dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir jų tvarkymu, taip pat gauti dokumento, kuriame yra jo Asmens duomenys, kopiją, bei gauti informaciją, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kaip buvo gauti. Naudotojas/Vartotojas turi iš anksto kreiptis į Bendrovę elektroninio pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Bendrovė įgyvendina Naudotojo/Vartotojo teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Naudotojo/Vartotojo prašymo gavimo;
21.8. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis, Naudotojas/Vartotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Bendrovę elektroninio pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje, prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Bendrovė įgyvendina Naudotojo/Vartotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Naudotojo/Vartotojo prašymo gavimo.

22. Bendrovė naudoja organizacines ir technines Asmens duomenų saugojimo priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų tvarkymo saugumą ir atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos numatytus reikalavimus.

23. Bendrovė neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų, gautų per Svetainę, tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

23.1. Jei yra Naudotojo/ Vartotojo sutikimas;
23.2. Jei Asmens duomenis yra reikalinga pateikti Bendrovės partneriams dėl Naudojo/Vartotojo pageidaujamų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo;
23.3. Kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytais atvejais.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Privatumo politika įsigalioja nuo to momento, kai yra patvirtinama Bendrovės vadovo įsakymu.

25. Naudotojai/Vartotojai laikomi susipažinę su šios Privatumo politikos nuostatomis, po to, kai Naudotojui/Vartotojui įėjus į Svetainę, atsiranda lentelė nurodanti, kad „Naršydami toliau, Jūs sutinkate su svetainės privatumo politika“, o Naudotojas/Vartotojas toliau tęsia naršymą Svetainėje. Su Privatumo politika galima bet kada susipažinti Svetainėje.

26. Naudotojas/Vartotojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą su Privatumo politika atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui info@viveohealth.lt elektroniniu pašto adresu arba Bendrovei Privatumo politikoje nurodytu elektroniniu paštu.

27. Su Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnu Reete Rattur galite susisiekti: info@andmekaitseekspert.ee.

28. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir / ar papildymus Naudotojai/Vartotojai visuomet bus informuoti Svetainėje.